Sari la conținut

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem.

Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează 4 euro către Code for Romania.

Direcții Generale


Direcţia de Ordine Publică

Direcţia de Ordine Publică este structura de specialitate care coordonează, îndrumă, evaluează şi controlează activităţile ce revin Poliţiei Române pentru menţinerea ordinii publice pe teritoriul naţional în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, asigurând, totodată, controlul sistemelor de securitate private. (sursa)

Director adjunctcomisar-șef de poliție Marius MIHAI

Adresa: Bd. George Coşbuc, nr. 83 - 85, Bucureşti - S5

Direcția de Investigații Criminale

Direcţia de Investigaţii Criminale are în competenţă combaterea infracţiunilor contra persoanei, patrimoniului, avutului public, autorităţii, precum şi a celor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, excepţie făcând cazurile din sfera crimei organizate.(sursa)

Director:  comisar-șef de poliție Adrian-Ciprian MIRON  

​Director adjunct: comisar-șef de poliție Doru-Antonio MARINCIU

Împuternicit Director adjunct: comisar-șef de poliție Anton Cristian GHEORGHE

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate

Direcţia de Combatere a Criminalității Organizate wste unitatea specializată din structura Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu competenţă teritorială generală,care desfăşoară şi coordonează activitatea de combaterea criminalităţii organizate la nivel naţional, în conformitate cu actele normative în vigoare (source)

Împuternicit Director: comisar-șef de poliție Cătălin Bogdan ȘERBAN

Împuternicit Director adjunct: comisar-șef de poliție Victor NISTOR

Împuternicit Director adjunct: comisar-șef de poliție Daniel FILIP

Program audiențe: Miercuri  0900 - 1100  

Direcţia de Investigare a Criminalității Economice

Direcţia de Investigare a Criminalității Economice funcţionează ca unitate specializată în domeniu, asigurând aplicarea unitară a actelor normative în vigoare şi având ca obiectiv prioritar prevenirea şi combaterea criminalităţii circumscrise domeniului economico-financiar sub conducerea şi controlul procurorilor desemnaţi, în conformitate cu prevederile legale.(sursa)

Director: chestor de poliţie Aurel DOBRE

Director adjunct: comisar-șef de poliţie Viorel ANDREI

Împuternicit director adjunct: comisar-șef de poliție Alexandru Theodor ENĂCHESCU

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Direcția Rutieră

Direcția Rutieră din Inspectoratul General al Politiei Romane monitorizează și coordonează activitatea desfăşurată de Serviciile rutiere judeţene, Brigada rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti și Birourile de Poliție Autostrăzi, în domeniul supravegherii, îndrumării şi controlului traficului, al cercetării şi soluţionării accidentelor de circulaţie cu autori cunoscuţi şi necunoscuţi şi al prevenirii şi combaterii încălcării normelor rutiere.(sursa)

Î.Director adjunct: comisar-șef de poliție Valentin IONIȚĂ

Director adjunct: comisar-șef de poliție Florin Valeriu CATANĂ

Adresa: Bd. George Coşbuc, nr. 83 - 85, Bucureşti - S5

Direcția Siguranța Școlară

Direcția Siguranță Școlară Implementează strategiile, concepțiile, standardele, procedurile sau planurile de măsuri naţionale elaborate la nivelul M.A.I. şi I.G.P.R., pentru creșterea gradului de iguranță a elevilor și personalului didactic, în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar. (sursa)

Împuternicit Director: comisar- șef de poliție Alexandru- Ionuț LEUȚU- COTROCEANU

Adresa: str Polonă, nr. 17, București - S1

Program audiențe: Marți - 1000-1100 , Miercuri - 1400-1500

E-mail: sigurantascolara@politiaromana.ro

Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este autoritatea competentă în ceea ce privește recunoașterea calificării de instructor în poligonul de tragere. (sursa)

Împuternicit Director adjunct: comisar-șef de poliție Angelo-Ionuț BADEA

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Direcția de Poliție Transporturi

Direcţia de Poliţie Transporturi este o unitate centrală în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române fără personalitate juridică care îşi exercită atribuţiile sub directa coordonare a unui adjunct al Inspectorului General al Poliţiei Române.(sursa)

Împuternicit Director: comisar-șef de poliție Laurențiu - Mihai  PETRACHE

Adresa: Bd. George Coşbuc, nr.83 - 85, Bucureşti -S5

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională

Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI) este autoritatea naţională centrală în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale, fiind specializată în schimbul de informaţii operative. CCPI este organizat ca direcție în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române.(sursa)

Director: comisar-șef de poliție Mădălina Sorina VLANGĂR

Împuternicit Director adjunct: comisar-șef de poliție Cristinel STANCIU

Program de audiențe: Marți  15:00 - 16.30.

Adresa: Str. Calea 13 Septembrie, nr. 1-5, Bucureşti - S5

Institutul Național de Criminalistică

Institutul Național de Criminalistică coordonează și monitorizează activitatea de cercetare la fața locului, de realizare a expertizelor și constatărilor criminalistice, de realizare a perchezițiilor informatice efectuate de structurile criminalistice, precum și a activităților specifice identificării criminalistice în Poliția Română și de management al calității în activitatea de laborator. (sursa)

Director: chestor de poliţie Romică POTORAC

Director adjunct: comisar-şef de poliţie Valentin-Iulian EPURE

Adresa: Sos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor

În structura organizatorică a Unităţii Centrale de Analiză a Informaţiilor funcţioneză 3 servicii, şi anume: Serviciul Analiză Operaţională, Serviciul de Analiză a Datelor şi Informaţiilor;, Serviciul Analiza Informațiilor din Surse Deschise. (sursa)

Director adjunct: comisar-șef de poliție Marian – Irinel JINGA

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Oficiul Național pentru Protecția Martorilor

Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor este unitate operativă a Ministerului Afacerilor Interne, subordonată nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei Române având competenţă teritorială generală. (sursa)

Director adjunct: comisar- șef de poliție Ștefan PETRE

Adresa: Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - S5

Direcţia Operaţiuni Speciale

Împuternicit Director: chestor de poliție Vasile COSTEA

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale

Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale este unitatea centrală a Poliției Române care gestionează activitatea cunoscută sub conceptul de intervenții și acțiuni speciale, activitate complexă prin natura amenințărilor la care este expusă. (sursa)

Director: chestor de poliţie Alexandru SCURTU

Director adjunct: comisar-șef de poliţie Gheorghiță SASU

Adresa: Str. Anghel Nuțu nr. 6 , Bucureşti - S5

Program audiențe: Vineri 1300 - 1500

Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale

Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale este unitatea centrală a Poliției Române care gestionează activitatea cunoscută sub conceptul de intervenții și acțiuni speciale, activitate complexă prin natura amenințărilor la care este expusă. (sursa)

Director: chestor de poliţie Alexandru SCURTU

Director adjunct: comisar-șef de poliţie Gheorghiță SASU

Adresa: Str. Anghel Nuțu nr. 6 , Bucureşti - S5

Program audiențe: Vineri 1300 - 1500

Centrul Operaţional

Centrul Operaţional este organizat la nivel de direcţie şi asigură fluxul informaţional intra şi interinstituţional, monitorizarea misiunilor şi evenimentelor din competenţa Poliţiei Române, coordonarea, la nivel naţional, a acţiunilor efectivelor de poliţie în situaţii de urgenţă şi în situaţii complexe ce implică participarea mai multor structuri ale Poliţiei Române sau în cooperare cu alte instituţii abilitate, precum şi în cazuri speciale, când sunt necesare demararea unor misiuni pentru gestionarea unor situaţii speciale, sub directa coordonare a conducerii I.G.P.R (sursa)

Împuternicit Director: comisar-șef de poliţie  Cornel VIZITIU

Adresa: Str. George Coşbuc, nr. 83-85, Bucureşti - S5

Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative

Una dintre principalele atribuții ale Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative este să organizeze, în condiţiile legii, cazierul judiciar pentru ţinerea evidenţei persoanelor fizice şi juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal şi bazele de date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor operative specifice poliţiei, conform prevederilor Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare(sursa)

Împuternicit Director: comisar-șef  de poliție Nicolae-Marian BUCUR

Adresa: Şos. Ştefan cel Mare, nr. 13-15, Bucureşti - S2

Centrul de Informare şi Relaţii Publice

Centrul de Informare şi Relaţii Publice este structura din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române care desfăşoară activităţi specifice relaţiilor cu presa, relaţiilor interne şi interinstituţionale. Activitatea de informare şi relaţii publice constă în stabilirea, menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii de încredere între Poliţia Română şi comunitate, pentru promovarea scopurilor si obiectivelor instituţiei, creşterea gradului de informare şi a nivelului de înţelegere a problematicii asociate domeniului poliţienesc.(sursa)

P.Director: comisar-șef de poliție Octavian DAN

 Adresa: Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - S5

Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității

Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității a fost creat la 1 iunie 1998 şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, având, totodată, şi structuri corespondente în teritoriu, la nivelul inspectoratelor judeţene de poliţie. Institutul are rang de direcţie în cadrul Poliţiei Române, personalul încadrat având pregătire profesională în diverse domenii, cum ar fi: juridic, sociologie, psihologie. ICPC coordonează, monitorizează, şi controlează întreaga activitate de prevenire a criminalităţii desfăşurată de Poliţia Română, la nivel central şi teritorial. (sursa)

P. Director: comisar-șef de poliție Sorin-Ioan STĂNICĂ

Adresa: Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti,- S5 

Direcţia Management Resurse Umane

Direcţia Management Resurse Umane este unitatea de specialitate din cadrul aparatului central al Inspectoratului General al Poliţiei Române, subordonată direct inspectorului general şi funcţional Direcţiei Generale Management Resurse Umane din Ministerului Afacerilor Interne. (sursa)

Împuternicit Director: comisar-șef de poliție  Cornel ANGHEL

Director adjunct: comisar-șef de poliție  Alexandru GRECU

Adresa: Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - S5

Direcția Pregătire Profesională

DIRECȚIA PREGĂTIRE PROFESIONALĂ este unitatea de specialitate din cadrul aparatului central al I.G.P.R care coordonează activitatea de formare profesională inițială și continuă a polițiștilor din cadrul unităților centrale ale Poliției Române, precum și ale structurilor teritoriale de pregătire profesională. (sursa)

Director: comisar-șef de poliție Marius BĂLAN

Adresa: str. Mihai Vodă nr. 6, București - S 5

Direcţia Management Strategic şi Suport Informaţional

Direcţia Management Strategic și Suport Informațional este structura de specialitate care asigură suportul decizional al conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române privind: managementul strategic şi funcţional, analiza şi planificarea strategică, planificarea şi evaluarea activităţilor în unităţile de poliţie, analiza fenomenului infracţional, fluxul informaţional intern şi interinstituţional, relaţia cu cetăţeanul, organizaţiile profesionale şi sindicale, activitatea de protocol în relaţiile interne şi internaţionale ale Poliţiei Române.(sursa)

Împuternicit Director: comisar-șef de poliție Corina BACIU

Director adjunct: comisar-șef de poliție  Mihai DASCĂLU

Adresa: Str. Mihai Vodă, nr.4 - 6, Bucureşti - S5

Direcţia Control Intern

Direcţia Control Intern este unitatea operativă centrală a Poliţiei Române, fără personalitate juridică, cu competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor şi verificărilor la unităţile Poliţiei Române.(sursa)

Directorcomisar-șef de poliție Iulian Vincențiu IONICĂ

Director adjunctcomisar-șef de poliție Sorin LUPU

Adresa: Str. Mihai Vodă, nr. 4 - 6, Bucureşti - S5

Program audiențe: Marți 1000 - 1200Miercuri 1400 - 1600  

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații